Mnoho chronických chorôb začína už v detstve

OZ Futuristiq pozná spôsob, ako proti nim bojovať. Platforma Zdraví spolužiaci pomáha budovať pozitívne návyky pre zdravšiu budúcnosť našich detí.

Ako to funguje?

Zdravý životný štýl znamená vyvážená strava a pravidelný pohyb. Zdravé deti majú lepšiu školskú dochádzku a viac sa naučia. Pomocou dát zisťujeme, ako sa deti v škole stravujú - čo im chutí a čo naopak nezjedia. Vzdelávame komunitu žiakov, rodičov a učiteľov o tom, ako sa vytvárajú zdravé návyky v oblasti stravovania.

Do školy nainštalujeme robota, ktorý zisťuje, ako sa žiaci v jedálni stravujú.

Rodičom pošleme cez našu aplikáciu informácie o nutričných hodnotách obeda v školskej jedálni. Zistia aj ako ich dieťaťu chutilo v porovnaní so spolužiakmi.

Cieľom tohto projektu je edukovať komunitu a rodičov a otvoriť spoločnú diskusiu. Aplikácia neslúži na “špehovanie” a trestanie dieťaťa, ale na hľadanie porozumenia, prečo dieťaťu niektoré jedlá nechutia a aké sú možnosti náhrady potrebných živín chutnejšou alternatívou.

Nástroj pre analýzu dát

Vďaka analýze dát vieme odpovedať na otázky ako: Koľko percent žiakov nedojedlo mäso?Koľko percent sa nedotklo zeleniny? Rodičia aj škola tak získajú nástroj na sledovanieúspešnosti receptov. S jeho pomocou sa môžu spoločne zamýšľať, ako zlepšovať stravovaniedetí, aby dostali živiny, ktoré pre svoj zdravý vývoj potrebujú tak, aby im jedlochutilo.

Dátami k lepšiemu životu

Cieľom iniciatívy je pozitívne a pomocou dát meniť stravovacie návyky detí a mladistvýchk lepšiemu. 97,8 % detí trávi denne čas sedavými aktivitami, v škole, za počítačmi čiinými obrazovkami. Za posledné desaťročia sledujeme nárast priemernej telesnej hmotnostivo všetkých vekových skupinách. Využime nové technológie na začatie konverzácie oprevencii chronických chorôb a zlepšení kvality našich životov.

Okrem zberu dát z robotov v školských jedálňach motivujeme rodičov, aby v mobilnejaplikácii odpovedali na dotazníky ohľadom pohybu a spánku svojich detí. Tieto dáta vanonymizovanej podobe pomôžu aj Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v BanskejBystrici porozumieť životnému štýlu mladej generácie a lepšie zamerať svoje preventívneprogramy. Dáta zbierame aj o kvalite miesta na život z pohľadu voľného pohybu detí amladých a dostupných možností zdravého stravovania, a to prostredníctvom kampaní nanašej stránke aipowered.city.

Dáta o zdraví a podporných programoch v lokálnom kontexte

Na interaktívnej mape si môžete prezrieť nielen dáta z kampaní, ktoré sa nám podarilozozbierať, ale aj zanalyzované objektívne dáta o zdraví mladej generácie. Tiež sineváhajte pozrieť, do akých zaujímavých programov na podporu zdravého stravovania apohybu sa môžete zapojiť vo svojom okolí.

Kde sa dozviete viac o zdravom životnom štýle?

Skill Lab

Vlado Zlatoš - SkillLab
skills.sk

Vlado Zlatoš je známy odborník na optimálnu výživu a funkčnú kondíciu. Deťom aj dospelým pomáha žiť zdravšie pohybom aj stravovaním. SkillLab je jedným z jeho projektov, kde ľudí učí pochopiť komplexnosť pohybov ľudského tela a zlepšiť tak ich fyzický aj psychický výkon.

Skutočne zdravá škola

Skutočne zdravá škola
skutocnezdravaskola.sk

Komplexný program kvalitného a udržateľného stravovania a neformálneho vzdelávania o jedle a výžive pre materské, základné a stredné školy. Jej cieľom je zvyšovanie kvality stravy v školských jedálňach. Skutočne zdravé školy ponúkajú deťom jedlo, ktoré je chutné a zdravé a učia ich základné zdravé stravovacie návyky potrebné pre zdravý životný štýl. Projekt je protikladom kultúry fast-foodu a bojuje proti nárastu civilizačných ochorení na Slovensku.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha

O2 Športová akadémia Mateja Tótha
akademiamatejatotha.sk

Zameraná na deti, učí ich systematicky a správne športovať a nachádzať v pohybe radosť. Tréningy v Športovej akadémii sú zamerané na rozvoj všeobecných pohybových schopností, funkčný rozvoj organizmu, ale aj rozvoj základných lokomócií. V súčasnosti spolu s FTVŠ UK vykonáva akadémia štúdiu, ktorá sa zaoberá vzťahom medzi pohybom a pozornosťou. Prvotné výsledku ukazujú, že deti, ktoré sa pravidelne hýbu majú lepšiu pozornosť.

Čo jedia zdravé deti

Čo jedia zdravé deti
cojediazdravedeti.sk

Projekt je založený na fakte, že imunita detí sídli v čreve a dobrej psychike matky. Sezónna a lokálna strava je najlepšia cesta ku najvyššej kvalite potravín, ktorá dnes “vďaka” deformácií kvality pôdy, vody a ovzdušia nie je to, čo jedli naši rodičia ako deti. Projekt prispieva k informovanosti rodičov a tak viacerým prosperujúcim detičkám. Od roku 2017 aj varia pre 37 predškolských zariadení, čo znamená 800 detičiek.

Máte nápad ako zlepšiť politiku pre zdravie detí?
Kontaktujte nás na info@futuristiq.sk

OZ Futuristiq je zakladajúcim členom medzinárodného združenia mydata.org, ktoré sa venuje bezpečnému, férovému a transparentnému využívaniu dát. Dáta sú u nás v bezpečí.